Quest for Bahlal

På väg till Om-nom-nomikos Library

Efter mellanlandningen i Gryphon College så for spelarna till Norek, därifrån bokades in båt till Biblioteket. Medans de väntade på avgången så tog de på sig att undersöka de ökade antalet attacker mot karavaner runt Norek.

De spårade upp en styrka “orker” där det visade sig att några av de som deltog i senaste överfallet bodde i en övergiven underjordisk boning innehållandes en mystisk kristall som avger korrupt æssense strålning.

På väg tillbaka till Norek så träffade de på Den Vita Magikern som gav tips om hur de skulle kunna spåra Bahlal.

Väl i Norek så båtade de vidare mot Nomikos Library, via Anduvars hemby. Han ville veta ifall de klarat sig undan överfallet, vilket de gjort.

Comments

Humlan

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.