Quest for Bahlal

The "defeat" of Bahlol

Så skedde det äntligen, efter en lång tids jagande och spökande så kom slutligen konfrontationen med Bahlal.

När spelarna, full-buffade med spells, stormade in i kammaren där B huserade så kastade B en kraftfull besvärjelse på de så att de frös fast och inte kunde röra sig alls.

Det visade sig att B’s nuvarande kropp var den av en 15-20-årig flicka, samt att de tidigare medlemmarna av gruppen hade blivit infångade av B och upphängda på väggen som Han Solo-tavlor.

Bahlal insåg snabbt att det fanns ett fel i hennes profetior, Prästinnan saknades!! Detta fick B att kapitulera inför spelarna, till deras gigantiska förvåning.

Det visade sig även att Den Vita Magikern inte var någon mindre än Lorgalis i förklädnad!!

Spelarna tror att de har lyckats bluffa Lorgalis till att tro att B är död genom att säga att hon är besegrad, huruvida det är sant återstår att se.

De gav sig iväg norrut, mot herrgården med en elddemon, känd under namnet “Lungorthin”, i källaren……..

Comments

Humlan

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.