Peldor Halen

Alvisk pilbågemakare

Description:

Alviskt pilbågemakare med stort ego, från hamnstad som ej längre finns.

RiP

Bio:

Peldor Halen

Quest for Bahlal Humlan