Quest for Bahlal

Ankomst till Om-nom-nomikos Library
A Murder Mystery

Spelarna kommer till biblioteket, men just innan ankomst blir de anfallna av en virvelvind som försöker dra ned skeppet i djupet. Zerd försöker stoppa den med magi men blir överfallen av vattententakler som drar ned honom under vattenytan. Virvelvinden upphör, men Zerd är borta permanent.

På värdshuset så hör de nån säga “äsh då” och kasta en bounty-not för Zerd, efter att de berättat för den senkommande Lichen att Zerd har dött.

Väl på biblio så blir de hänvisade till en skrivare som ska hjälpa dem med sina efterforskningar, men hon hittas död med en dolk i ryggen. Biblio kallar in en expert som för utreda detta, PC är delvis misstänkta.

Omgången avslutades med cliffhänger där en livvakt är utpekad som den skyldige.

View
På väg till Om-nom-nomikos Library

Efter mellanlandningen i Gryphon College så for spelarna till Norek, därifrån bokades in båt till Biblioteket. Medans de väntade på avgången så tog de på sig att undersöka de ökade antalet attacker mot karavaner runt Norek.

De spårade upp en styrka “orker” där det visade sig att några av de som deltog i senaste överfallet bodde i en övergiven underjordisk boning innehållandes en mystisk kristall som avger korrupt æssense strålning.

På väg tillbaka till Norek så träffade de på Den Vita Magikern som gav tips om hur de skulle kunna spåra Bahlal.

Väl i Norek så båtade de vidare mot Nomikos Library, via Anduvars hemby. Han ville veta ifall de klarat sig undan överfallet, vilket de gjort.

View
Night of the long run

Stoneholme blir invaderat av en enorm orkarme…. Gammelsmurfen låter Navigatörerna portala spelarna till Gryphon College.

View
Gamenight
Darkness at Stoneholm

Goblinhotet undanröjt, koppling till B funnen.

Munks hembys förstörelse bekräftad, även Kelfours Landing raidad av “vikingar”.

Gruppkassan splittad.

View
The story thus far....

Bla, bla, bla….

View
Welcome to your campaign!
A blog for your campaign

Wondering how to get started? Here are a few tips:

1. Invite your players

Invite them with either their email address or their Obsidian Portal username.

2. Edit your home page

Make a few changes to the home page and give people an idea of what your campaign is about. That will let people know you’re serious and not just playing with the system.

3. Choose a theme

If you want to set a specific mood for your campaign, we have several backgrounds to choose from. Accentuate it by creating a top banner image.

4. Create some NPCs

Characters form the core of every campaign, so take a few minutes to list out the major NPCs in your campaign.

A quick tip: The “+” icon in the top right of every section is how to add a new item, whether it’s a new character or adventure log post, or anything else.

5. Write your first Adventure Log post

The adventure log is where you list the sessions and adventures your party has been on, but for now, we suggest doing a very light “story so far” post. Just give a brief overview of what the party has done up to this point. After each future session, create a new post detailing that night’s adventures.

One final tip: Don’t stress about making your Obsidian Portal campaign look perfect. Instead, just make it work for you and your group. If everyone is having fun, then you’re using Obsidian Portal exactly as it was designed, even if your adventure log isn’t always up to date or your characters don’t all have portrait pictures.

That’s it! The rest is up to your and your players.

View
flygande fartyg med flera sattyg

när gruppen skulle bege sig från Lethys till Norek kommer första problemet, hur ska dom ta sig dit?

efter om och men bestämmer de sig att hyra in sig på ett flygande fraktskepp.

resan tog ca 3 dagar och under resan börjar de resande på flygtygen dö av okänd orsak. efter adnra natten och patrulerande kluras det ut att Zerd, en annan resenär, transporterar en låda. Denna låda innehöll ett gammalt vapen, en själätande demon.
med hjälp av Zerd försöker de bekämpa demonen, men demonen är för stark och går tillbaka till sin urna för att gnaga på själen den stal.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.