Quest for Bahlal

flygande fartyg med flera sattyg

när gruppen skulle bege sig från Lethys till Norek kommer första problemet, hur ska dom ta sig dit?

efter om och men bestämmer de sig att hyra in sig på ett flygande fraktskepp.

resan tog ca 3 dagar och under resan börjar de resande på flygtygen dö av okänd orsak. efter adnra natten och patrulerande kluras det ut att Zerd, en annan resenär, transporterar en låda. Denna låda innehöll ett gammalt vapen, en själätande demon.
med hjälp av Zerd försöker de bekämpa demonen, men demonen är för stark och går tillbaka till sin urna för att gnaga på själen den stal.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.