Kelfour's Landing

Handelsstop i norr, ligger lite öster om officiella platsen i källmaterialet.

Raidad av Vikingar.. Status okänd.

Kelfour's Landing

Quest for Bahlal Humlan