Norek

Hemort för:

Stenulf Haldursen
Torvald Haldursen

Spelarna har ett hus till låns här.

Norek

Quest for Bahlal Humlan