Quest for Bahlal

Ankomst till Om-nom-nomikos Library

A Murder Mystery

Spelarna kommer till biblioteket, men just innan ankomst blir de anfallna av en virvelvind som försöker dra ned skeppet i djupet. Zerd försöker stoppa den med magi men blir överfallen av vattententakler som drar ned honom under vattenytan. Virvelvinden upphör, men Zerd är borta permanent.

På värdshuset så hör de nån säga “äsh då” och kasta en bounty-not för Zerd, efter att de berättat för den senkommande Lichen att Zerd har dött.

Väl på biblio så blir de hänvisade till en skrivare som ska hjälpa dem med sina efterforskningar, men hon hittas död med en dolk i ryggen. Biblio kallar in en expert som för utreda detta, PC är delvis misstänkta.

Omgången avslutades med cliffhänger där en livvakt är utpekad som den skyldige.

Comments

Humlan

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.