Quest for Bahlal

Hunt for B

Efter att spelarna rivit upp rymd-tid-ödes-väven och därmed dragit på sig en utskällning DeLux av Den Vita Magikern så förflyttade de sig innan andra, mindre snälla element hann dyka upp på platsen de var. (Spindeln var praktisk att ha då)

Den Vita Magikern healade upp munken, satte den själslösa kroppen från prästinnan i stasis.

Efter att spelarna velat fram och tillbaka mellan att rädda prästinnan, aka The Haunted Mansion eller slå tillbaka direkt mot Bahlal på hans hemmaplan, aka The Black Tower, så valde de till slut att åka till B.

Den Vita Magikern öppnade en portal till den ö på Östra Halvklotet där Bahlal huserade, när de kom fram var det mycket mörkt och spelarna misstänker att det är Bahlals mörka magi som ligger bakom mörkret (och inte det faktum att han huserar i en annan tidszon…)

Comments

Humlan

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.